KATOLICKI TELEFON ZAUFANIA

33 812 26 67

OD 16.00 DO 21.00

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZINY
W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Bystrzańska 55 C  43-300 Bielsko-Biała 
Tel. 33-810-12-55
e-mail: stow.wsp.rodz.bb@gmail.com

nr konta:

19 1240 6449 1111 0010 8724 3735