Plan zajęć Ośrodka Wspierania Rodziny-wrzesień 2017.