Plan zajęć Ośrodka Wspierania Rodziny-lipiec-sierpień 2017.