Plan zajęć Ośrodka Wspierania Rodziny-październik 2017.